Pravidla

Obecná pravidla

1. Je přísně zakázáno používání jakýchkoli úprav klienta, hacků, cheatů, módů nebo resource packů, které nějak ovlivňují požitek ze hry nebo dělají práci za hráče. Do této sekce patří také různé autoclickery, doubleclickery nebo makra. Povolené modifikace jsou: Shaders mod, Optifine, Litemod, Rei's minimap, ArmorStatus, Damage Indicator, ToggleSprint, 5zig, Smooth font, TMI, Macro beybind mod a běžné resource packy (kromě X-Ray RP apod.)

2. Je přísně zakázáno griefovat nebo jinak úmyslně ničit přírodu a stavby ostatních hráčů i v případě, že přidal oprávnění ke stavbě dalšímu hráči ve své residenci. Taktéž se zakazuje okrádání jiných hráčů o herní itemy.

3. Zakazuje se spamovat do chatu (i soukromého chatu). Hráč nesmí odeslat jednu zprávu více než 2krát za sebou. Pokud budou zprávy různé 3 za sebou je to bráno jako zahlcení chatu. (Jedna zpráva se v chatu nesmí v průběhu 3 minut opakovat více než 5krát.)

4. Dbejte na základy slušného chování. Je zakázáno užívat sprostá slova v konverzaci a nadávat ostatním hráčům i cenzurované variantně. (členům AdminTeamu).

5. Taktéž je zakázáno vyhrožovat jinému hráči (členovi AdminTeamu). Na serveru je zakázáno zesměšňovat, urážet a snižovat autoritu ostatních hráčů (členů AdminTeamu).

6. Každý hráč je povinen respektovat a uposlechnout nařízení jakéhokoliv člena AdminTeamu.

7. Je zakázáno šířit nevhodný, urážlivý a nenávistný obsah, který cílí na určité skupiny lidí. (Ideologie, politická hnutí, ...) Pro udržení dobré komunity serveru Vás tímto prosíme o vzájemný respekt odlišných názorů, atd.

8. Zakazuje se šířit nepravdivé informace, vydávat se za člena AdminTeamu (YouTubera, či jiného hráče).

9. Zakazuje se dělat reklamu na jakýkoliv jiný MC server, TS3 server, webové stránky, YT kanál (pouze rank YouTuber si může dělat reklamu na své Videa, Streamy, YouTube kanál a to pouze jestliže video/stream je ze serveru Legends-World.cz).

10. Tpa Kill je přísně zakázán! Hráč, který zabije jiného hráče po teleportu (do 1 minuty), počítá se i teleportace na residenci, bude potrestán.

11. Je přísně zakázán tzv. Tpa kill - zaslání žádosti o teleport a poté zabití hráče za účelem získání jeho itemů

12. Je zakázáno vytváření pastí, lákání hráčů do pastí, uvěznění hráče v pasti či zabít hráče pomocí pasti. (Trap se trestá stejně, jako Tpa Kill.)

13. Pokud hráč najde jakýkoliv bug či chybu serveru, je povinen jí nahlásit. Zakazuje se zneužívat bugů a chyb serveru!

14. Zakazuje se vytváření residencí v endu. (V přírodě a netheru je vytváření residencí povoleno).

15. Pokud nebude uvedeno jinak, při eventu pořádaném členy A-teamu je zakázáno používat jakékoliv potiony a enchanted golden apple. Dále je zakázáno využívat /fly a ukládat si /sethome (uložen může být pouze tam, kde jej povolil organizátor). Přísně zakázána je jakákoliv teleportace mezi hráči (i zpětná teleportace). Upozorňujeme, že členové A-teamu nejsou povinni zasahovat do průběhu eventů, které jsou pořádány hráči. Za tzv. hráčský event a jeho průběh se A-team nijak nezodpovídá. Pravidla hráčského eventu si pořadatel určuje sám, dbá na jejich dodržování a sám je také zodpovědný za průběh eventu či jeho důsledky.

16. Pořádání podvodných hráčských eventů je přísně zakázáno. (Za podvodný se považuje event, jehož pořadatel neudělí výherci eventu přislíbenou odměnu, nebo neupřesní zda se dá zemřít.)

17. Je zakázáno dělat na serveru podvodné obchody. Taktéž je povolen pouze obchod s herními itemy a měnou. (AdminTeam není povinný nahradit škodu způsobenou podvodným obchodem. (Vrátit itemy či herní měnu).

18. Zakazuje se vyhledávat a zneužívat mezer v pravidlech, ohýbat jimi pro vlastní prospěch.

19. Je zakázáno mít připojeno na serveru v jednu dobu dva a více účtů. Neplatí při hře dvou a více hráčů na jedné IP adrese.

20. V případě, že hráč dostane ban na herní nick má zakázáno se připojit za jiný po celou dobu, kdy má aktivní ban.Pokud se tak stane, tak mu bude udělen ban na IP adresu

21. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit přírodu, konkrétně - stavby 1x1, vysoké sloupy, pokládání bloků po přírodě ap.

22. Je zakázáno navádět jiné hráče k porušení pravidel.

23. Je zakázáno porušování pravidel pvp arény (střílení lukem z non-pvp zóny...). Kompletní pravidla jsou k nalezení přímo v ní.

24. Je zakázáno využívat nevhodné skiny (18+, skiny směřované k rasové nenávisti...).

25. Je zakázáno stavět nevhodné symboly, znaky, názvy či jiné věci.

26. Je zakázáno mít nevhodný nickname (složený z nevhodných slov, věcí směřovaných nenávisti, Názvy hack-clientů).

27. Je přísně zakázáno sdílet osobní informace hráčů (jména, místo bydliště...).

28. Je zakázáno udávat nepravdivé informace při řešení problémů na serveru (vymyšlené porušení pravidel...).

29. Je zakázáno si žádat o jakékoliv pravomoce (VIP, administrátorská práva...).

30. Je zakázáno se zvýhodnit ve statistikách domluvou zabití (spam-kill) mezi dvěma či více hráči.

31. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zahlcovat chat, taktéž je zakázáno používat Capslock.

32. Je zakázáno spamovat chat pomocí ticketů. (/lot, /ticket, /heal, apod..).

33. Je zakázáno posílání/zveřejňování nevhodných stránek.

Povinosti A-Teamu

Člen AdminTeamu je povinen pomoci hráči (pokud se to týká serveru) nebo odkázat na pomoc od ostatních členů AdminTeamu. Žádný člen AdminTeamu nesmí zneužívat svých pravomocí. Nesmí se povyšovat nad ostatní hráče a v žádném případě nesmí ohýbat pravidly pro svůj prospěch.

Člen A-teamu má právo zabanovat hráče, pokud porušuje jakékoliv pravidlo serveru. Není však povinen uchovávat důkaz o prohřešku hráče.

V případě, že hráč obdrží ban neprávem, může se obrátit na jakéhokoliv člena A-teamu s žádostí o unban do 3 dnů od udělení banu.

Taktéž má právo podat stížnost či nahlásit jiného hráče (člena AdminTeamu), předloží-li důkazy o jeho provinění.Osobní údaje

Tím že hrajete na serveru souhlasíte s pravidly serveru: https://legends-world.cz/pravidla/. Registrací a hraním na serveru souhlasíte se zpracováním osobních údajů podle GDPR(Uchované osobní údaje pouze IP adresa je využita k identifikaci hráče na serveru a k případné blokaci přístupu při porušení pravidel), v případě nesouhlasu nás prosím kontaktujte s žádostí o Unregister.

Registrací a hraním na serveru se vzdáváte práva na žalobu. (O Unregister je možné zažádat na našem ts3.legends-world.cz)

Pokud se hráč (nebo člen AdminTeamu) jakýmkoliv způsobem dostane k osobním údajům jiného hráče (nebo člena AdminTeamu), je povinen zachovat mlčenlivost! V žádném případě je nesmí sdílet s kýmkoliv dalším!

Žádáme hráče, aby dbali na ochranu svého účtu. (Svůj účet zabezpečte silným heslem.)

Upozorňujeme, že server Legends-World neručí za žádnou finanční ztrátu, není povinen uhradit krádež provedenou na serveru nebo teamspeaku.

Každý hráč je zodpovědný za své bezpečí.Tím, že hrajete na serveru Legends-World potvrzujete, že jste se jako hráč(ka) se všemi pravidly seznámil(a), a jste povinen(a) je dodržovat! (Pokud nerozumíte některému z pravidel, máte právo a jste povinni zeptat se jakéhokoliv člena AdminTeamu o jeho vysvětlení. Pokud tak neučiníte, nemáte právo odvolávat se při prohřešku na neporozumění pravidlu.)

Každý registrovaný uživatel na serveru Legends-World je povinen kontrolovat změny pravidel serveru.

Všechna zde uvedená pravidla jsou platná od 1. ledna 2019.

Fakaheda.eu